კახა ზარნაძის ფილმი საბრძოლო ხელოვნებაზე.

ქართული საბრძოლო ხელოვნების მიმოხილვა.

სერია 1.

კახა ზარნაძის ფილმი საბრძოლო ხელოვნებაზე.

სერია 2

კახა ზარნაძის ფილმი.

მჭედლობა

კახა ზარნაძის ფილმი.

ფარიკაობა

კახა ზარნაძის ფილმი.

სათითეები

კახა ზარნაძის ფილმი.

ხანჯლაობის სახეობები

კახა ზარნაძის ფილმი კრივის სახოებების შესახებ

ქალაქურ კრივში ჩატარებული შეჯიბრი